search for: protok

Displaying 2 results from an estimated 2 matches for "protok".

Did you mean: proto
2015 Jan 05
0
filmovix.org - gledanje filmova
?ta je potrebno za gledanje filmova preko interneta Da biste gledali film preko weba trebate imati dobar internet protok. Ve? osnovni ADSL protok je dovoljan, kao i kablovski internet. Zatim, neophodan vam je solidan, prose?an pc ili lap top sa HDMI priklju?kom ili nekim drugim AV priklju?kom koji ima i va? televizor.. Prvo uporedite koji priklju?ak ima va? TV a koje ra?unar, pa kada nadjete zajedni?ki, onda ih po...
2015 Jan 03
0
filmovix.org - filmovi na računalu
...p;L=8&F=T ** ?ta je potrebno za gledanje filmova preko interneta (http://pet.prevodim.com/interspire/link.php?M=181705&N=11&L=8&F=T) ------------------------------------------------------------ Da biste gledali filmi?e preko weba trebate imati dobar internet protok. Ve? osnovni ADSL protok je dovoljan, kao i kablovski internet. Zatim, neophodan vam je solidan, prosje?an pc ili lap top sa HDMI priklju?kom ili nekim drugim AV priklju?kom koji ima i va? televizor.. Prvo usporedite koji priklju?ak ima va? Televizor a koje ra?unalo, pa kada nadjete zajedni?ki, on...