search for: filmovix

Displaying 2 results from an estimated 2 matches for "filmovix".

2015 Jan 03
0
filmovix.org - filmovi na računalu
...nternet nema dovoljnu brzinu da video normalno isprati. Imate gumb CC za prijevod kao na YT. Pravo je vrijeme da krenete vi?e koristiti internet opcije umjesto dosada?njih klasi?nih. http://pet.prevodim.com/interspire/link.php?M=181705&N=11&L=8&F=T Posjetite nas: www.filmovix.org (http://pet.prevodim.com/interspire/link.php?M=181705&N=11&L=8&F=T) http://pet.prevodim.com/interspire/link.php?M=181705&N=11&L=2&F=T Twitter http://pet.prevodim.com/interspire/link.php?M=181705&N=11&L=2&F=T...
2015 Jan 05
0
filmovix.org - gledanje filmova
?ta je potrebno za gledanje filmova preko interneta Da biste gledali film preko weba trebate imati dobar internet protok. Ve? osnovni ADSL protok je dovoljan, kao i kablovski internet. Zatim, neophodan vam je solidan, prose?an pc ili lap top sa HDMI priklju?kom ili nekim drugim AV priklju?kom koji ima i va? televizor.. Prvo uporedite koji priklju?ak ima va? TV a koje ra?unar, pa kada nadjete